Ilość wyświetleń: 356

Wysyąpienie płacowe

W związku z przeciągającymi się rozmowami płacowymi z Zarządem PKW S.A. na rok 2011 Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystąpiła do władz firmy z żądaniem wzrostu płac zasadniczych na ten rok dla pracowników naszego zakładu o 10% od dnia 01.05.2011r. Żądanie to jest wysuwane w oparciu o przepisy Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych. W przypadku nie spełnienia naszych żądań Solidarność w PKW S.A. podejmie stosowne działania ze strajkiem włącznie.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Wystąpienie płacowe >>>