Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy TAURON Wydobycie S.A.

Ramowe kryteria przyznawania wyższych kategorii zaszeregowania