Adres związku

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Zakład Górniczy Sobieski
Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37; 43 – 600 Jaworzno
tel./fax:032 618 57 05 , 032 618 56 82

e-mail: zgesolidarnosc@o2.pl

Regon: 27 15 15 553

NIP: 632-010-00-25

Konto bankowe: PEKAO S.A. 
nr 47 1240 1356 1111 0010 9591 7875

MAPA DOJAZDU
Dojazd do Solidarności przy PKM Jaworzno

Wyświetl mapę