Adres związku

Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność”
Zakład Górniczy Sobieski
TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37; 43 – 600 Jaworzno
tel./fax:032 618 57 05 , 032 618 56 82

e-mail: zgesolidarnosc@o2.pl

Regon: 27 15 15 553

NIP: 632-010-00-25

Konto bankowe: SKOK JAWORZNO 
nr 85 7999 9995 0180 2706 1704 0001

MAPA DOJAZDU
Dojazd do Solidarności przy PKM Jaworzno

Wyświetl mapę