Władze związku

Skład Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
Zakład Górniczy Sobieski
TAURON Wydobycie

Prezydium Komisji Zakładowej

Przewodniczący – SOPATA Waldemar

Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik – MIŚ Piotr
Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz – PIECHOWICZ Dariusz

Członkowie Komisji Zakładowej

 • Biś Bogdan
 • Barnaś Piotr
 • Cempa Marcin
 • Wiącek Robert
 • Ciupek Sebastian
 • Dubiel Łukasz
 • Paruzel Dariusz
 • Baran Mariusz
 • Jamróz Stanisław
 • Guzik Przemysław
 • Dudek Henryk
 • Jarząbek Albert
 • Rodzik Marcin
 • Wartała Piotr
 • Lipiński Sebastian
 • Kołodziej Tadeusz
 • Ślazyk Tomasz
 • Wątroba Grzegorz

Zakładowa Komisja Rewizyjna 

 • Przewodnicząca ZKR – STALMARSKA Ewa
 • Z-ca Przewodniczącej ZKR– CIUPEK Krystian
 • Sekretarz ZKR – STRZAŁKOWSKA Anna
 • Członek ZKR – GRODZKI Sławomir
 • Członek ZKR – ZALEWSKA Grażyna
 • Członek ZKR – PAWLIKOWSKA Teresa
 • Członek ZKR – ŻELICHOWSKI Rafał