Władze związku

Skład Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
Zakład Górniczy Sobieski
Południowy Koncern Węglowy S.A.

Prezydium Komisji Zakładowej

Przewodniczący – SOPATA Waldemar

Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik – MIŚ Piotr
Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz – PIECHOWICZ Dariusz

Członkowie Komisji Zakładowej

 • Baran Mariusz
 • Biś Bogdan
 • Bobak Piotr
 • Brzazgacz Rafał
 • Cempa Marcin
 • Ciupek Krystian
 • Dubiel Łukasz
 • Guzik Przemysław
 • Jamróz Stanisław
 • Kołodziej Tadeusz
 • Kozakiewicz Zbigniew
 • Lipiński Sebastian
 • Makówka Przemysław
 • Miś Marek
 • Nowak Ryszard
 • Piórowski Wojciech
 • Wartała Piotr
 • Wątroba Grzegorz
 • Zając Marcin
 • Żelichowski Rafał

Zakładowa Komisja Rewizyjna 

 • Przewodnicząca ZKR – Szuster Radosław
 • Z-ca Przewodniczącej ZKR– Pawlikowska Teresa
 • Sekretarz ZKR – Strzałkowska Anna
 • Członek ZKR – Grodzki Sławomir
 • Członek ZKR – Kwiatkowski Tomasz
 • Członek ZKR – Sendor Dawid
 • Członek ZKR – Wesecki Piotr