Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy odgrywa niebagatelną rolę w naszym zakładzie, świadczy o tym uznanie w oczach osób odpowiedzialnych za BHP jak również ludzi odpowiedzialnych za Południowy Koncern Węglowy S.A.
SIP jest w kompetencji Zakładowych Organizacji Związkowych, które raz na cztery lata powołują Zakładową Komisję Wyborczą, która sprawuje pieczę nad poprawnym przebiegiem wyborów OSIP. Organizacje Związkowe opracowują również regulamin wyborów OSIP i ZSIP.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa o społecznej inspekcji pracy. Uregulowania dotyczące działalności i SIP znajdują się także w przepisach Kodeksu Pracy.
SIP mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinien brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu przyczyn powstawania wypadków. Utrudnianie SIP dostępu do pomieszczeń i urządzeń, oraz nie udzielanie informacji może być potraktowane jako utrudnianie działalności SIP co jest wykroczeniem w myśl ustawy o SIP.
W Zakładzie Górniczym Sobieski z pośród dwudziestu dziewięciu Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pacy dwudziestu trzech to członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność. Również Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy jest członek NSZZ Solidarność Marek Mamica. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nas pracownicy Zakładu Górniczego Sobieski.
Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują pomocy, widzą ewidentne łamanie przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy mogą liczyć na pomoc ze strony ZSIP. Na każdym z oddziałów są przedstawiciele załogi w postaci Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy do których można kierować wątpliwości lub zapytania, które nie zostaną bez odpowiedzi.

Oto organ Społecznej Inspekcji Pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski:

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – Marek Mamica

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy:

 • oddz. G-1
 • oddz. G-2
 • oddz. G-3
 • oddz. GRP 1
 • oddz. GRP 2
 • oddz. GRP 3
 • oddz. GPP
 • oddz. GPD
 • oddz. GZL
 • oddz. GWK
 • oddz. Msz
 • oddz. NTA
 • oddz. NNM
 • oddz. ONW
 • oddz. EUP
 • oddz. WL, OM
 • oddz. NTK
 • oddz. LNP
 • oddz. GT
 • oddz. GM
 • oddz. GW
 • oddz. MD 1
 • oddz. MD 2
 • oddz. BHP
 • Administracja
 • oddz. ED 1
 • oddz. ED 2
 • oddz. WP
 • PKW S.A. Centrum
 • Poklękowski Jan
 • Burdyk Jan
 • Kopeć Paweł
 • Golonka Marek
 • Kocoł Piotr
 • Ratajczyk Krzysztof
 • Florkiewicz Wojciech
 • Barnaś Piotr
 • Zaułbiniak Rafał
 • Zelek Jacek
 • Tokarz Leszek
 • Gancarczyk Robert
 • Boś Kazimierz
 • Cozac Wiesław
 • Jurkiewicz Wacław
 • Szwed Alicja
 • Piętak Jan
 • Gregorczyk Czesław
 • Panuś Marek
 • Palęga Tomasz
 • Nosal Artur
 • Lis Marek
 • Ciupek Krystian
 • Mamica Marek
 • Wacławek Renata
 • Jarczyk Daniel
 • Bednarski Marek
 • Kucharski Zbigniew
 • Grabiec Marek