Ilość wyświetleń: 165

ZOK NSZZ Solidarność pisze do Ministerstwa

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu proponowanych zmian, które zostały zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych z dnia 25.04.2024 roku, zgłoszone do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Przemysłu.

Poniżej treść pisma: