Ilość wyświetleń: 76

Pismo KSGWK do Minister Klimatu i Środowiska

Wprowadzenie wymagań jakościowych zawartych w załączniku do projektu rozporządzenia wyeliminuje produkcję wszystkich paliw kwalifikowanych oferowanych przez spółki górnicze kontrolowane przez Skarb Państwa. Zmiany proponowane przez resort klimatu przekreślą przeprowadzone w ostatnich latach, warte setki milionów złotych inwestycje tych spółek w budowę infrastruktury umożliwiającej produkcję wysokiej jakości sortymentów węgla, przeznaczonego do wykorzystania w sektorze komunalno-bytowym – pisze w swoim piśmie Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność skierowanym do Minister Klimatu i Środowiska.