Dlaczego warto należeć do NSZZ „Solidarność”

  1. Jesteśmy największą Organizacją Związkową w naszym zakładzie. Jesteśmy reprezentatywni – w myśl ustawy o Związkach Zawodowych.
  2. Pracodawca musi z nami konsultować zwolnienia pracowników.
  3. Jesteśmy stroną w negocjacjach z Zarządem na temat płac, regulaminu pracy, ZUZP itd.
  4. Posiadamy sztab prawników w Regionie, którzy są do naszej dyspozycji, mamy prawnika w Biurze Terenowym w Jaworznie, który służy pomocą prawną Naszym Związkowcom na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji Zakładowej.
  5. Działamy szybko i skutecznie.

Ty też możesz należeć do”NSZZ Solidarność” !!!