Ilość wyświetleń: 360

Pikieta pod Tauronem

W środę 13 kwietnia Rada Społeczna grupy Tauron zrzeszająca organizacje związkowe działające w spółkach należących do Tauron Polska Energia S.A. powołała Komitet Protestacyjny.  Organizacje Związkowe w poszczególnych spółkach należących do grupy Tauron starają się porozumieć z Zarządami. Do dziś nie ustalono wynagrodzeń na 2011 r. Brak porozumień powoduje zły klimat i napięcia społeczne, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pracy. Z tego powodu na 27 kwietnia o godzinie 1100 Komitet Protestacyjny zapowiedział pikietę pod siedzibą władz spółki w Katowicach.

Powodem powołania komitetu i decyzji o przeprowadzeniu pikiety jest brak dialogu społecznego w spółkach należących do grupy Tauron. Narastają konflikty dotyczące płac, dotyczące przekształceń, restrukturyzacji czy zmian organizacyjnych. Mimo to zarządy spółek należących do grupy i zarząd Tauronu nie wykazują woli rozwiązania tych sporów na  drodze negocjacji – mówi Waldemar Sopata, członek Rady Społecznej grupy Tauron.


Jeszcze w tym tygodniu Komitet Protestacyjny przedstawi szczegółową listę postulatów związanych z sytuacją w poszczególnych spółkach Tauronu.


Nadmieniamy, że w 7 spółkach podległych Tauronowi trwają spory zbiorowe, w PKW S.A. tylko, NSZZ Solidarność jest w sporze zbiorowym z Zarządem firmy. 27 kwietnia na manifestację pod Tauron wyruszamy spod siedziby Zarządu PKW S.A. zbiórka o godzinie 930

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.