Ilość wyświetleń: 381

ZZD 2011

Cieszę się, że znowu mogę być w waszym środowisku. Cieszę się, że możemy być wspólnie z moim najbliższym współpracownikiem Bogdanem u Was. – Przywitał się z zebranymi na Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski Przewodniczący Komisji Krajowej związku Piotr Duda.

 

 

W piątek 15 kwietna odbyło się Sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Na ZZD przedstawiono najważniejsze wydarzenia poprzedniego roku w szczególności obchody XXX – lecia powstania NSZZ Solidarność, nadanie nazwy naszej organizacji związkowej rondu w centrum Jaworzna oraz piknik rodzinny na zakończenie obchodów.

Jednak zebranie zdominowane było przez obecną sytuację w firmie. Brak porozumienia płacowego doprowadził do wszczęcia sporu zbiorowego przez NSZZ Solidarność.  Przewodniczący Waldemar Sopata przedstawił, w jaki sposób odbywają się rozmowy płacowe w tym roku. – Od stycznia do kwietnia nic się nie wydarzyło, poza tym, że było parę spotkań bezsensownych niewnoszących nic do sprawy – mówił szef NSZZ Solidarność w PKW S.A. – Jeżeli ktoś poważnie traktuje drugą stronę, to powinien przedstawić swoje propozycje. – Kontynuował Przewodniczący. Podkreślił, iż problem sporu zbiorowego nie dotyczy tylko naszej spółki, ale większości spółek w grupie Tauron. Dlatego w całej grupie zawiązał się Komitet Protestacyjny, który na 27 kwietnia zapowiedział manifestację przed siedzibą Zarządu Tauronu w Katowicach przeciwko likwidacji miejsc pracy w spółkach należących do grupy oraz prowadzeniu pozorowanego dialogu przez zarząd spółki i zarządy poszczególnych zakładów.

Kolejnym ważnym tematem na ZZD było bezpieczeństwo pracowników w firmie. Zdaniem związkowców w ostatnich miesiącach doszło do większej liczby wypadków w koncernie, a spadek bezpieczeństwa związany jest m.in. z brakami kadrowymi.

Na zebraniu nie mogło zabraknąć zaproszonych gości obecny był Prezes PKW S.A. Andrzej Szymkiewicz, który przedstawił sytuację w spółce. Kolejnym zaproszonym gościem był Jan Matuszewski wiceprezes odpowiedzialny za sprawy techniczne w firmie. Starał się wytłumaczyć Delegatom powody zeszłorocznych niepowodzeń w PKW S.A. Delegaci jednak w tej kwestii mieli odmienne zdanie. Dyrektor ds. Pracy ZG Sobieski Piotr Lichota przedstawił sytuację kadrową w ZG Sobieski.

Sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju przedstawił kolejny gość naszej organizacji Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Na początku swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie na ZZD ZG Sobieski. – Cieszę się, że znowu mogę być w waszym środowisku. Cieszę się, że możemy być wspólnie z moim najbliższym współpracownikiem Bogdanem u was. – Przywitał się z zebranymi. Przewodniczący Duda podkreślił, że w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej, podczas którego ustalony zostanie harmonogram akcji protestacyjnych.  Mówił, że w XXI wieku jedyną nadzieją tysięcy pracowników na poprawę płacy jest podwyższenie najniższego wynagrodzenia. Dlatego jedną z inicjatyw podjętych przez Solidarność jest zmiana ustawy o płacy minimalnej. Szef Solidarności mówił również o zagrożeniach, jakie niesie wdrożenie pakietu klimatycznego.- Scedowaliśmy na Sekretariat Górnictwa i Energetyki sprawę dotyczącą tzw. pakietu klimatycznego. Jest to bardzo ważna sprawa dla nas- mówił szef krajówki- Niestety Rząd do tego podchodzi w różny sposób – kontynuował Przewodniczący. Mówił także o głównym dziś problemie w branży górniczej, wprowadzeniu kolejnego podatku, od wyrobisk górniczych.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski 15.04.2011r.>>>