Ilość wyświetleń: 398

Karczma Piwna NSZZ Solidarność

Obyczajem starym, sięgającym praojców, do rodziny rzemiosła kopackiego na tych ziemiach polskich należących, odbywamy dzisiaj zebranie kopaczy. Pragnąć zachować tradycjei obyczaj Górniczego Stanu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski zaprasza wszystkich, którzy zechcieli swoją obecnością, ów obyczaj uświetnić do zajęcia miejsc przy stołach biesiadnych.

Czytaj dalej Karczma Piwna NSZZ Solidarność

Ilość wyświetleń: 363

Referendum w górnictwie od 10 stycznia

– Decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) referenda w górnictwie mają się rozpocząć 10 stycznia. Będą one prowadzone równolegle z referendami w energetyce – poinformował lider śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podczas spotkania z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych, potwierdzając nasze wcześniejsze doniesienia. 28 grudnia do kopalń trafi biuletyn poświęcony przyczynom planowanego na luty regionalnego strajku generalnego. Czytaj dalej Referendum w górnictwie od 10 stycznia

Ilość wyświetleń: 377

Świąteczna paczka dla potrzebujących

Solidarność nie zapomina o potrzebujących. Po raz kolejny jaworznickie struktury NSZZ Solidarność zorganizowały pomoc dla potrzebujących w naszym mieście.  Dzięki bliskiej współpracy z takimi organizacjami jak jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy z proboszczem Parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach księdzem Mariuszem Lizończykiem pomoc Solidarności trafia do najbardziej potrzebujących.

Czytaj dalej Świąteczna paczka dla potrzebujących

Ilość wyświetleń: 365

Kolejna smutna rocznica

W te dni wracamy myślą do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce po ogłoszeniu stanu wojennego. 16 grudnia w Kopalni Wujek rozegrał się wielki dramat. Podczas brutalnej pacyfikacji kopalni 9 górników zostało zabitych i ponad 20 ciężko rannych.

Czytaj dalej Kolejna smutna rocznica