Ilość wyświetleń: 342

Referendum w górnictwie od 10 stycznia

– Decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) referenda w górnictwie mają się rozpocząć 10 stycznia. Będą one prowadzone równolegle z referendami w energetyce – poinformował lider śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podczas spotkania z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych, potwierdzając nasze wcześniejsze doniesienia. 28 grudnia do kopalń trafi biuletyn poświęcony przyczynom planowanego na luty regionalnego strajku generalnego.

– Decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) referenda w górnictwie mają się rozpocząć 10 stycznia. Będą one prowadzone równolegle z referendami w energetyce – poinformował lider śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podczas spotkania z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych, potwierdzając nasze wcześniejsze doniesienia. 28 grudnia do kopalń trafi biuletyn poświęcony przyczynom planowanego na luty regionalnego strajku generalnego.

Ź

Zdaniem Kolorza, głosowanie w śląsko-dąbrowskich zakładach górniczych potrwa najwyżej dwa dni.

Szef największego związku zawodowego w regionie przybliżył również termin samego strajku. – Co do daty ewentualnego strajku solidarnościowego, bo na tę chwilę wszystko wskazuje, że do niego dojdzie, mogę powiedzieć tyle, że odbędzie się on po pierwszej dekadzie lutego. Nie chcę na razie precyzować, czy to będzie 10, czy 12 lutego. Tę decyzję musimy podjąć kolegialnie, w ramach MKPS – stwierdził.

Formalnie referenda przeprowadzane w większości branż działających na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dotyczą udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w sporze zbiorowym, a nie mogącymi podjąć czynnej akcji protestacyjnej. Polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji strajku przeciwko polityce rządu, stąd przyjęcie formuły, która pozwoli na przeprowadzenie akcji przypominającej strajk generalny. „Solidarnościowy” charakter protestu oznacza natomiast, że nie może on trwać dłużej niż 4 godziny.

O udziale w strajku zdecydowali już pracownicy Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o., pierwszego zakładu, którego struktury związkowe NSZZ „Solidarność” należą do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. 27 i 28 listopada odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku solidarnościowego w wymiarze do 4 godzin w celu poparcia żądań zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego prowadzonego z pracodawcą przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ »Solidarność« Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach?”. Kratkę z odpowiedzią „tak” zakreśliło niemal 96 procent głosujących. Frekwencja wyniosła 61 procent.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.