Ilość wyświetleń: 356

Świąteczna paczka dla potrzebujących

Solidarność nie zapomina o potrzebujących. Po raz kolejny jaworznickie struktury NSZZ Solidarność zorganizowały pomoc dla potrzebujących w naszym mieście.  Dzięki bliskiej współpracy z takimi organizacjami jak jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy z proboszczem Parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach księdzem Mariuszem Lizończykiem pomoc Solidarności trafia do najbardziej potrzebujących.

 

Solidarność nie zapomina o potrzebujących. Po raz kolejny jaworznickie struktury NSZZ Solidarność zorganizowały pomoc dla potrzebujących w naszym mieście.  Dzięki bliskiej współpracy z takimi organizacjami jak jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy z proboszczem Parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach księdzem Mariuszem Lizończykiem pomoc Solidarności trafia do najbardziej potrzebujących.


Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiatą pod kierownictwem Prezesa Klubu Pana Czesława Brandysa. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo. To właśnie w stronę rodzin potrzebujących wsparcia NSZZ Solidarność wyciąga pomocną dłoń i przed Świętami Bożego Narodzenia organizuje akcję obdarowywania drobnymi upominkami te rodziny. Nic nie może oddać wdzięczności dzieci, które otrzymały paczki jak uśmiech na ich twarzach. Dzieci wyraziły swą wdzięczność wspólnym kolędowaniem.

Kolejnym przystankiem na mapie Jaworzna gdzie Solidarność przeprowadziła akcję dla potrzebujących była Parafia św. Brata Alberta na Pieczyskach. Ksiądz Mariusz Lizończyk pomógł Solidarności w dotarciu do potrzebujących rodzin, które potrzebują wsparcia. W parafii tej jest trudna sytuacja. Wiele rodzin obarczona jest bezrobociem. W okręgu zlikwidowano wiele miejsc pracy, ostatnio zlikwidowano Hutę Szkła w Szczakowej, co jeszcze bardziej utrudniło życie parafianom ks. Lizończyka.

Paczki z produktami żywnościowymi oraz ze słodyczami dla dzieci wręczali wspólnie Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata, zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Biś, Przewodniczący Solidarności z MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik oraz pracownik Biura Terenowego NSZZ Solidarność w Jaworznie Pani Malwina Siewiorek.

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z akcji Świąteczne paczki dla potrzebujących >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.