Ilość wyświetleń: 324

Zaproszeni goście na ZZD

Bardzo dziękuję za zaproszenie na wasze Walne Zebranie Delegatów, jest to dla mnie zaszczytem. – Tymi słowami przywitał Delegatów na ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. – Dziękuję za to, że pamiętacie o mnie jeszcze, o byłym szefie regionu i waszym przyjacielu. Bo tak zawsze mówię: w Jaworznie czuję się jak u siebie w domu. – Dodał przewodniczący Duda.

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na wasze Walne Zebranie Delegatów, jest to dla mnie zaszczytem. – Tymi słowami przywitał Delegatów na ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. – Dziękuję za to, że pamiętacie o mnie jeszcze, o byłym szefie regionu i waszym przyjacielu. Bo tak zawsze mówię: w Jaworznie czuję się jak u siebie w domu. – Dodał przewodniczący Duda.


W piątek 14 września odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów największej organizacji związkowej w ZG Sobieski NSZZ Solidarność. Raz do roku szefostwo związku ma obowiązek przedstawić Delegatom sprawozdanie za zeszły rok, tego, czym związek zajmował się w 2011r. oraz sprawozdania finansowego.

Korzystając z okazji na ZZD zawsze zapraszani są goście, którzy mogą przybliżyć sprawy związku dla licznej grupy Delegatów. W tym roku swą obecnością zaszczycili nas szef Solidarności Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Dominik Kolorz oraz zastępca Przewodniczącego NSZZ Solidarność Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego Stanisław Kłysz.

Przewodniczący Piotr Duda swe wystąpienie skupił na tym, czym Solidarność zajmuje się na szczeblu kraju. Mówił dobitnie, że rząd Tuska jest antypracowniczy. Brak dialogu rządu ze strona społeczną. Przewodniczący przypomniał o inicjatywach Solidarności, o zebranych 2 mln podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, gdzie rząd pokazał, że miejsce Solidarności jest na ulicy. Powiedział, że związek skierował ustawę, która zmusza Polaków do pracy do śmierci do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele uwagi poświęcił na łamanie prawa w naszym kraju, w którym zwalnia się działaczy związkowych nie robiąc sobie nic z Ustawy o ZZ. Nadmienił o złożonych projektach ustaw u premiera o agencjach pracy tymczasowej oraz o tzw. umowach śmieciowych, których w Polsce się nadużywa. Piotr Duda przypomniał o planowanej na 29 września wielkiej manifestacji ogólnopolskiej „Obudź się Polsko” – Chciałbym z tergo miejsca podziękować wam za waszą aktywność, zresztą jak zawsze i za waszą solidarność.- Dziękował na zakończenie Przewodniczący Duda KZ ZG Sobieski. – Musimy wspólnie działać w obszarach pracowniczych. Bo tak jak ja mówię Polska praca i polski pracownik umiera. Rząd polski jest rządem antypracowniczym i nie ma do tego nikt już prawie wątpliwości – mówił na zakończenie przewodniczący KK NSZZ Solidarność.

Po przewodniczącym Dudzie głos zabrał kolejny z zaproszonych gości szef Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. – Ja też zacznę, pozwolicie od podziękowań. Za tą aktywność, która przez ostatni rok z waszej strony jak zwykle bywa, była wyśmienita. – Mówił Dominik Kolorz. – Za to, że wspieraliście i pokazywaliście tę prawdziwą solidarność – kontynuował przewodniczący Kolorz. – Tak humorystycznie powiem, że najbardziej chciałbym podziękować bębniście Kisielowi. Bo szczególnie On nas na duchu podtrzymywał jak byliśmy w miasteczku namiotowym. Wtedy przez 24 godziny przed Urzędem Rady Ministrów, jego humor, jego siła nam też dodawała sił. Przewodniczący Kolorz nadmienił o pogłoskach jakby rząd szykował zamach na emerytury górnicze, że na jesień premier ma ponoć ogłosić program emerytalny dla górników. Podkreślił, iż Solidarność na jakiekolwiek zmiany w tych emeryturach dla już pracujących się nie zgodzi. Kolejnym ważnym tematem, o którym wspominał szef śląskiej Solidarności to inicjatywa europejska o zawieszeniu pakietu klimatycznego. Aby odbyła się taka debata na forum europejskim musimy zebrać w siedmiu krajach Unii Europejskiej milion podpisów. Musimy naprawdę zaangażować się w tę akcję. Dominik Kolorz wyjaśnił zebranym, czym grozi wprowadzenie w takim kształcie pakietu klimatycznego. Kolejna kwestią, o jakiej mówił przewodniczący Kolorz to problemy w naszym regionie. Tak jak i na szczeblach władzy nie ma w naszym regionie partnera do rozmów. Poza tym czeka nas dramat, w najbliższym czasie bezrobocie może wzrosnąć o 100 tys. osób. Szykuje się zapaść w hutnictwie w przemyśle motoryzacyjnym a te branże pociągną za sobą pozostałe. Mamy dramat w służbie zdrowia oraz w szkolnictwie. Rządzący w naszym kraju stracili kontakt z rzeczywistością. Na koniec przewodniczący Dominik Kolorz zaapelował o udział w planowanych akcjach. – Apeluję i proszę Was o to, że jeżeli ruszymy, jako Śląsko – Dąbrowska Solidarność, żeby nikt się nie wyłamał. – Dobitnie apelował przewodniczący Kolorz. – Bo jeżeli będziemy się wyłamywać, to nie uzyskamy pozytywnych efektów dla ludzi a Solidarność była, jest i będzie dla ludzi – mówił na zakończenie.

Kolejnym zaproszonym gościem był zastępca przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność Stanisław Kłysz. – Witam serdecznie, jest mi naprawdę miło. Dziękuję za zaproszenie. – Tymi słowami Stanisław Kłysz przywitał się z Delegatami. – Chciałbym podziękować Wam za czynny udział z tej Komisji Zakładowej, z tych członków Solidarności jaworznickiej można brać przykład. Jesteście widoczni wszędzie, tam gdzie są potrzebne poczty sztandarowe, tam gdzie są potrzebni ludzie w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Wielokrotnie stawiani jesteście za wzór, za co w imieniu SKGWK dziękuję Wam. – Kontynuował zastępca przewodniczącego górniczej Solidarności. Poruszył On szereg tematów z obszaru górnictwa węgla kamiennego. Głównym wątkiem były emerytury górnicze. Potwierdził, że rząd po cichu prowadzi jakieś prace nad górniczą ustawą emerytalną przyznając, że w tym roku może być gorąca jesień i to nie ze względu na pogodę. Kolejnym ważnym tematem była sprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach i problem ze sztucznym zaniżaniem statystyk wypadkowych. Również ważnym zagadnieniem odnośnie bezpieczeństwa to przekraczanie czasu pracy tak dobowego jak i miesięcznego. Niektórym brak jest zdrowego rozsądku a pracodawcy nic z tego sobie nie robią. Bolączką polskiego górnictwa to brak ludzi do pracy. Bardzo widoczna jest luka pokoleniowa.  

Na zakończenie jeszcze raz podziękował za zaproszenie i prosił o liczne uczestniczenie w zaplanowanych akcjach.

To bardzo budujące dla członków naszej organizacji związkowej, że mogli bezpośrednio od przedstawicieli szefostwa związku dowiedzieć się ważnych spraw dla naszego funkcjonowania. Wszyscy Delegaci byli zadowoleni, ponieważ nie, co dziennie możemy gościć tak znakomite osobistości.

Zdjęcia z Zakładowego Zebrania Delegatów 14.09.2012r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.