Ilość wyświetleń: 279

Przedstawiciele Pracodawcy na ZZD

Jak zwykle na ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski są zapraszani również przedstawiciele pracodawcy. 14 września swą obecnością Delegatów zaszczycili ścisłe kierownictwo ZG Sobieski z Wiceprezesem PKW S.A. Jerzym Wróblem na czele.

 

Jak zwykle na ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski są zapraszani również przedstawiciele pracodawcy. 14 września swą obecnością Delegatów zaszczycili ścisłe kierownictwo ZG Sobieski z Wiceprezesem PKW S.A. Jerzym Wróblem na czele.


– Pragnę na wstępie bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejsze zebranie Delegatów –mówił do zgromadzonych prezes Wróbel. – Pod nieobecność Pana Prezesa Grzechnika, chciałbym w imieniu Zarządu przedstawić kilka informacji na temat naszej firmy. – Kontynuował Wiceprezes.

Wiele uwagi Pan Prezes poświęcił realizacji zadań tak po stronie wydobycia jak i wszystkich składników ekonomicznych, które są zadowalające.  Mówił również, że ważnym aspektem jest bezpieczeństwo pracy w zakładzie. W ostatnim okresie odnotowujemy w naszej firmie spadek wypadkowości. Kolejnym ważnym aspektem poruszonym przez Prezesa Wróbla była budowa nowego szybu „Grzegorz”, który umożliwi naszej firmie głębsze pokłady węgla oraz poprawi komfort pracy dostarczając powietrze a także skracając transport na miejsca pracy. Nowy szyb przyczyni się do perspektywy dla naszej spółki na szereg lat. PKW S.A. pozyskuje również nowe rejony wydobywcze, co nie jest bez znaczenia dla utrzymania miejsc pracy.

Po wystąpieniu Pana Prezesa Wróbla z sali padło szereg pytań. Delegaci pytali między innymi o zawyżaniu planów wydobywczych na ZG Sobieski względem ZG Janina, braku dostatecznej ilości narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac, braku dostatecznego zatrudnienia ludzi, co bezpośrednio przekłada się na obłożenia stanowisk pracy w działach i oddziałach.

Pan Prezes próbował odpowiadać na zadawane pytania, aczkolwiek w większości pozostały one bez odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że potwierdzą się słowa przedstawiciela pracodawcy o poprawie bezpieczeństwa w firmie i przełoży się to na wyposażenie pracowników w dostateczną ilość dobrej, jakości narzędzi a BHP nie będzie w naszej spółce fikcją.

Zdjęcia z Zakładowego Zebrania Delegatów 14.09.2012r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.