Ilość wyświetleń: 284

Sprawozdania na ZZD

Głównym celem Zakładowego Zebrania Delegatów, które odbyło się w piątek 14 września było sprawozdanie z działalności związku za poprzedni rok.

Głównym celem Zakładowego Zebrania Delegatów, które odbyło się w piątek 14 września było sprawozdanie z działalności związku za poprzedni rok.


Pierwszą część sprawozdania przedstawił Przewodniczący NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski Waldemar Sopata. Mówił o bardzo trudnym zeszłym roku dla Solidarności w naszym zakładzie. Przez cały rok 2011 trwał nieustanny atak na nasz związek tylko za to, że mówiliśmy prawdę i upominaliśmy się o bezpieczeństwo pracowników naszej spółki. Za wytykanie błędów BHP postanowiono podporządkować sobie Solidarność. Bezustanny atak na członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej i zwykłych członków związku a w końcu atak na Przewodniczącego NSZZ Solidarność w PKW S.A., który skończył się sprawą w sądzie, którą poprzedni Zarząd przegrał z kretesem. Po przegranej do dymisji podał się Prezes oraz Wiceprezes PKW S.A. Obecnie sprawy wracają do normy, lecz do normalności droga jeszcze daleka. – Mam nadzieję, że związek Solidarność będzie partnerem a nie źródłem ataku –mówił między innymi Przewodniczący Sopata. – Ale my nie będziemy milczeć w sprawach bezpieczeństwa. Możemy być nadal nazywani wichrzycielami, ale kwestii bezpieczeństwa nie odpuścimy. – Podkreślał dobitnie Przewodniczący Solidarności w PKW S.A.

W drugiej części sprawozdanie z działalności socjalno – kulturalnej przedstawił Zastępca Przewodniczącego Solidarności ZG Sobieski Piotr Miś.  Zapoznał on Delegatów z szeregiem imprez, zawodów i wycieczek, jakie w 2011r. zorganizowała zakładowa Solidarność.

W ostatniej części swe sprawozdanie zaprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność ZG Sobieski Andrzej Pociecha. Mówił o kontrolach, jakie w zeszłym roku przeprowadziła Komisja Rewizyjna oraz o ich wynikach.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność pragnie podziękować wszystkim Delegatom za liczne uczestnictwo w ZZD 14 września. Szczególnie pragniemy podziękować zaproszonym gościom: Przewodniczącemu KK NSZZ Solidarność Piotrowi Dudzie, szefowi Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności Dominikowi Kolorzowi a także zastępcy Przewodniczącego górniczej Solidarności Stanisławowi Kłyszowi. Dziękujemy również za przyjęcie zaproszenia dla przedstawicieli pracodawcy z Wiceprezesem Jerzym Wróblem na czele.

I tak jak już przedstawił Przewodniczący Sopata, Solidarność w dalszym ciągu będzie robić swoje a mówiąc za Przewodniczącym Piotrem Dudą: „I tak wygramy”!!!

Zdjęcia z Zakładowego Zebrania Delegatów 14.09.2012r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.