Ilość wyświetleń: 284

Przeszeregowania indywidualne

Informujemy, że od 1 czerwca bieżącego roku zgodnie z porozumieniem pomiędzy Zarządem PKW S.A. a organizacjami związkowymi zostały uruchomione przeszeregowania indywidualne w ilości 12 % w poszczególnych pionach. Przeszeregowania będą się odbywać zgodnie z Regulaminem przyznawania indywidualnych przeszeregowań oraz Taryfikatorem osobistego zaszeregowania.

Informujemy, że od 1 czerwca bieżącego roku zgodnie z porozumieniem pomiędzy Zarządem PKW S.A. a organizacjami związkowymi zostały uruchomione przeszeregowania indywidualne w ilości 12 % w poszczególnych pionach. Przeszeregowania będą się odbywać zgodnie z Regulaminem przyznawania indywidualnych przeszeregowań oraz Taryfikatorem osobistego zaszeregowania.


Uczulamy wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z w/w Regulaminem przeszeregowanie indywidualne na wniosek bezpośredniego przełożonego w oparciu o opinie sztygara zmianowego, bezpośredniego brygadzisty. Lista osób wytypowanych do przeszeregowania winna być wywieszona do wiadomości wszystkich pracowników oddziału.

W porozumieniu jest również mowa, że „Tradycyjne barbórkowe” ( paczka na Barbórkę) zostanie zrealizowane w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym. Oznacza to, iż pracownik będzie miał wybór. Kto będzie chciał paczkę musi do 15 sierpnia podpisać oświadczenie w Biurze Ruchu Załogi, że zamierza barbórkowe otrzymać w naturze. Pracownicy, którzy nie podpiszą danego oświadczenia otrzymają ekwiwalent pieniężny.

Regulamin przyznawania indywidualnych przeszeregowań tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.