Ilość wyświetleń: 306

Kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia mija siódma rocznica śmierci Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w naszej historii, autorytetu moralnego naszych czasów.Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby „Solidarności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby „aksamitnej rewolucji”.

 

2 kwietnia mija siódma rocznica śmierci Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w naszej historii, autorytetu moralnego naszych czasów.Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby „Solidarności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby „aksamitnej rewolucji”.


Był zawsze ze słabszymi i nie bał się głośno o tym mówić. Zawsze powtarzał, że to praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy, o czym często zapominają nasi politycy obecnie skazując Polaków na pracę do śmierci.

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny”. – Mówił do Rodaków podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny.

NSZZ Solidarność szczególnie pamięta o swoim Papieżu i zawsze będzie Mu wdzięczna za wkład, jaki wniósł promując solidarność i sprawiedliwość społeczną.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.