Ilość wyświetleń: 315

Rada Nadzorcza wybrała nowego Prezesa PKW S.A.

Nowym prezesem PKW S.A. został wybrany dotychczasowy dyrektor KWK Brzeszcze Kazimierz Grzechnik. Rada nadzorcza spółki wybrała go na to stanowisko podczas posiedzenia w poniedziałek 2 kwietnia.

 

Nowym prezesem PKW S.A. został wybrany dotychczasowy dyrektor KWK Brzeszcze Kazimierz Grzechnik. Rada nadzorcza spółki wybrała go na to stanowisko podczas posiedzenia w poniedziałek 2 kwietnia.


Kazimierz Grzechnik jest dyrektorem kopalni Brzeszcze. Urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1986 roku uzyskał dyplom w specjalności technicznej eksploatacji złóż.Tuż po studiach rozpoczął pracę w kopalni Czeczott, skąd – wraz z wygaśnięciem w niej wydobycia – przeszedł do kopalni Piast. W obu jej ruchach przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, począwszy od nadgórnika, poprzez sztygara zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara, głównego inżyniera wentylacji po kierownika Działu Przygotowania Produkcji i Inwestycji, a następnie Działu Górniczego. Funkcję dyrektora kopalni Brzeszcze objął 23 września 2008 roku.

– To górnik, inżynier, znający się na górnictwie, a zatem zapewne dokonano właściwego wyboru – ocenia Waldemar Sopata, przewodniczący Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w PKW. – Natomiast teraz, jako prezes Południowego Koncernu Węglowego, Kazimierz Grzechnik będzie menedżerem. Czas pokaże, jak sprawdzi się w tej nowej roli – podsumowuje Waldemar Sopata.

Podczas posiedzenia wybrano także nowego wiceprezesa zarządu dyrektora ds. handlowych. Funkcję tę pełnić będzie Wojciech Rorot.

Za portalem nettg.pl dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.