Ilość wyświetleń: 180

Życzenia dla górników od Piotra Dudy

– Bez polskiego węgla nie ma polskiej energii, a bez polskiego górnictwa nie ma bezpieczeństwa naszego kraju. (…) Dlatego działania uderzające polskie górnictwo, to tak naprawdę uderzenie w polską rację stanu, przed którym trzeba się bronić. Nie dla kopalń i zakładów górniczych, ale dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki – pisze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście do górników z okazji Dnia Świętej Barbary. Polecamy jego lekturę.

– Bez polskiego węgla nie ma polskiej energii, a bez polskiego górnictwa nie ma bezpieczeństwa naszego kraju. (…) Dlatego działania uderzające polskie górnictwo, to tak naprawdę uderzenie w polską rację stanu, przed którym trzeba się bronić. Nie dla kopalń i zakładów górniczych, ale dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki – pisze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście do górników z okazji Dnia Świętej Barbary. Polecamy jego lekturę.

* * *

Gdańsk, dnia 25 listopada 2014 r.

Drodzy Przyjaciele!

Członkowie górniczej „Solidarności”

Polski pociąg musi ciągnąć Polska lokomotywa, opalana polskim węglem, prowadzona przez polskiego maszynistę, który nie jest zatrudniony na umowie śmieciowej. Mówiłem tak na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów i dzisiaj jeszcze raz to powtarzam przy okazji Barbórki.

Ile razy jeszcze będziemy sobie udowadniać, że bez polskiego węgla nie ma polskiej energii, a bez polskiego górnictwa nie ma bezpieczeństwa naszego kraju? Próba kwestionowania tego w myśl jakiś chorych ideologii, a co za tym idzie próba ograniczania roli węgla w polskiej gospodarce, to nic innego jak energetyczne samobójstwo.

Nie ma i dla węgla jeszcze długo nie będzie alternatywy. Dlatego działania uderzające polskie górnictwo, to tak naprawdę uderzenie w polską rację stanu, przed którym trzeba się bronić. Nie dla kopalń i zakładów górniczych, ale dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki. To walka, której nie możemy przegrać. I jej nie przegramy!

Życzę Wam siły i determinacji, abyście byli w stanie powstrzymać to energetyczne samobójstwo. W tej walce możecie liczyć na cały Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Z okazji dnia św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki tych, którzy wydobywają z ziemi jej bogactwa, życzę wszystkim pracownikom branży wydobywczej, nie tylko z kopalń, ale też zakładów bez których górnictwo nie może istnieć, bezpiecznej stabilnej i dobrze opłacanej pracy. Życzę Wam powszechnego szacunku i poczucia dumy.

Święta Barbaro módl się za Górnikami.

Piotr Duda