Ilość wyświetleń: 304

Barbórka 2014 w TAURON Wydobycie

Solidarność z ZG Sobieski obchody Barbórkowe rozpoczęli od samego rana odwiedzając pomniki św. Barbary rozmieszczone w różnych częściach Jaworzna. Pierwsze wiązanki górnicy z Solidarności złożyli przy obrazie św. Barbary na szybie Piłsudski następnie złożyli wiązankę przed wizerunkiem swojej patronki przy SKOK Jaworzno, następnie w wdzięczności za całoroczną opiekę złożyli kwiaty przy ołtarzu na szybie Sobieski. Na samym końcu górnicy z NSZZ Solidarność ZG Sobieski złożyli kwiaty przy św. Barbarze w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

Solidarność z ZG Sobieski obchody Barbórkowe rozpoczęli od samego rana odwiedzając pomniki św. Barbary rozmieszczone w różnych częściach Jaworzna. Pierwsze wiązanki górnicy z Solidarności złożyli przy obrazie św. Barbary na szybie Piłsudski następnie złożyli wiązankę przed wizerunkiem swojej patronki przy SKOK Jaworzno, następnie w wdzięczności za całoroczną opiekę złożyli kwiaty przy ołtarzu na szybie Sobieski. Na samym końcu górnicy z NSZZ Solidarność ZG Sobieski złożyli kwiaty przy św. Barbarze w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

Następnie związkowcy z Solidarności udali się pod siedzibę Zarządu TAURON Wydobycie S.A. skąd przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej wyruszył uroczysty pochód do kolegiaty św. Wojciecha i Katarzyny gdzie uroczystej mszy św. przewodniczył Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.  

W swym kazaniu Biskup Kaszak całe swoje kazanie poświęcił niegodziwościom, jakie względem pracujących i to nie tylko górników, dopuszczają się zarządzający, zaniedbaniom, jakie są wątpliwą „zasługą” rządzących, którzy, mimo, że są, na co dzień atakowani przez związki zawodowe, a robotnicy są doświadczani wypadkami, nieszczęściami, w zasadzie niewiele czynią, aby poprawić warunki pracy, zadbać o godziwe płace, pomóc wręcz wyzyskiwanym na tak zwanych umowach śmieciowych, czy też spowodować, aby bezpieczeństwo kilkadziesiąt, kilkaset metrów pod ziemią było dostateczne i gwarantujące tyle wyjazdów, ile zjazdów. Problem dotyczy niestety nie tylko górników, ale i większości innych grup zawodowych w kraju. Wspomniał biskup ostatnie wypadki pod ziemią i ignorancję „czynników odpowiedzialnych” za to bezpieczeństwo, które są obligowane do wymagania jak największych urobków kosztem zdrowia i życia pracujących ojców rodzin, mężów, oraz młodych ludzi.

Po mszy św. górnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w akademii barbórkowej, na której pracownicy zakładów górniczych wchodzących w skład TAURON Wydobycie S.A. zostali odznaczeni medalami i wyróżnieniami. Zostały przyznane także stopnie górnicze. Najbardziej zasłużeni górnicy odebrali z rąk Starych Strzech honorowe szpady górnicze.

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.