Ilość wyświetleń: 317

Rozpoczęło się Wyborcze ZZD w ZG Sobieski

Jaworzno (21.02.2014r.) Rozpoczęło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym.

 

Jaworzno (21.02.2014r.) Rozpoczęło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym.


Zebranie rozpoczął Przewodniczący Komisji Zakładowej Waldemar Sopata witając wszystkich przybyłych Delegatów. Przewodniczący zaproponował do prowadzenia ZZD Jana Olszyńskiego, który zgodził się pełnić tę funkcję. Jan Olszyński do prezydium prowadzenia zebrania zaproponował Mirosława Pietronia oraz Ryszarda Kosińskiego. Delegaci przyjęli te kandydatury większością głosów.

Przewodniczący ZZD, zebranie rozpoczął od krótkiej modlitwy. Minutą ciszy Delegaci uczcili ofiary starć na Ukrainie.

Została wybrana Komisja Skrutacyjna, która będzie zajmować się liczeniem głosów w wyborach.

Frekwencja dopisała jest ponad 90 % delegatów.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.