Ilość wyświetleń: 355

Ostatnie posiedzenie KZ w kadencji 2010 – 2014

Dziękuję wszystkim za to, że przez te cztery lata współpracowaliśmy, że skupialiśmy się na tym, co dla ludzi dla pracownika dla członka związku. – Dziękował członkom Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej przewodniczący Waldemar Sopata.

Dziękuję wszystkim za to, że przez te cztery lata współpracowaliśmy, że skupialiśmy się na tym, co dla ludzi dla pracownika dla członka związku. – Dziękował członkom Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej przewodniczący Waldemar Sopata. –  Jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego wszystkich zapraszam do współpracy.

 


W piątek 14 lutego odbyło się ostatnie tej kadencji posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski wraz z Komisją Rewizyjną. Poruszone były bieżąc sprawy związku oraz sytuacja w spółce. Był to też czas podsumowania mijającej kadencji, spraw, które udało się załatwić oraz rzeczy, które są jeszcze do zrobienia.

Przewodniczący Waldemar Sopata podziękował członkom obydwu komisji za wkład wniesiony na rzecz związku oraz pracę dla niego. Zachęcał również do startu w nadchodzących wyborach, ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia tak w spółce jak i w związku. Sprawy z Komisji Krajowej przedstawił zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej Bogdan Biś, przypomniał on wiele manifestacji, które zorganizowała Solidarność przez te cztery lata oraz przypomniał to, co udało się Solidarności załatwić między innymi ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przywrócił wolne za święta przypadające w soboty. Nowelizację KP, która znosiła ten obowiązek zaskarżyła Solidarność a TK przyznał rację związkowcom.

Na zakończenie członkowie obydwu komisji zostali obdarowani pamiątkowymi pucharami w podziękowaniu za mijającą kadencję 2010 – 2014.

Wybory władz Solidarności w ZG Sobieski odbędą się w najbliższy piątek 21 lutego. Delegaci wybiorą przewodniczącego, komisję zakładową oraz komisję rewizyjną. Będą oni pełnić swe obowiązki przez najbliższe cztery lata.  

 

Zdjęcia z komisji tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.