Ilość wyświetleń: 324

Zmiana realizacji bonów na posiłek profilaktyczny

W związku ze zmianą zasad realizacji i rozliczania bonów na posiłki profilaktyczne Dyrektor ds. Pracy ZG Sobieski wydał komunikat.

 

W związku ze zmianą zasad realizacji i rozliczania bonów na posiłki profilaktyczne Dyrektor ds. Pracy ZG Sobieski wydał komunikat.


W informacji czytamy: „Na każdy miesiąc pracownik otrzyma 25 sztuk bonów. Każdy bon oznaczony będzie indywidualnym przyporządkowanym przez system danemu pracownikowi numerem.” Nowością jest, że bony będą ważne przez okres trzech miesięcy i że nie będziemy się z nich rozliczać jak dotychczas. Rozliczanie będzie odbywało się automatycznie przez system dystrybucji. Jeżeli pracownik przepracuje większą ilość dni w październiku pracownik dostanie dodatkową ilość bonów w grudniu, analogicznie w przypadku mniejszej ilości przepracowanych dni w październiku pracownik otrzyma pomniejszoną ilość bonów w grudniu.

Bony będzie można realizować w 61 punktach: w 3 punktach gastronomicznych w stołówkach zakładowych, w 3 punktach handlowych w stołówkach zakładowych oraz w 55 punktach zewnętrznych placówkach handlowych. ( Bliższe informacje na temat placówek zewnętrznych w biurach NSZZ Solidarność.)

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.