Ilość wyświetleń: 355

Zbieramy podpisy o skrócenie kadencji Sejmu

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o podjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały dotyczącej skrócenia VII kadencji Sejmu.

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o podjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały dotyczącej skrócenia VII kadencji Sejmu.

 


 

Koleżanki i Koledzy!

Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również – a może przede wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.

 

To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.

 

Podczas finału akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję.

 

Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To znaczy, że nie jest dla posłów wiążąca. Ale jeśli uda nam się znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dlatego warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo będzie to ważny środek nacisku na władzę, która prędzej czy później musi zacząć słuchać swoich obywateli.

 

Zwracam się do wszystkich struktur naszego Związku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmiany obecnej władzy, o poparcie naszej akcji. Petycję z listą na podpisy można pobrać ze strony głównej (www.solidarnosc.org.pl) w formie elektronicznej lub bezpośrednio w Zarządach Regionów NSZZ „Solidarność”.

 

Piotr Duda

 

Oryginalne listy z podpisami należy przekazywać do biur NSZZ Solidarność na szybach Sobieski i Piłsudski!!!

Lista do pobrania tutaj >>>