Ilość wyświetleń: 368

Świąteczna paczka dla potrzebujących

Jak zwykle przed świętami Bożego Narodzenia miejskie struktury Solidarności miasta Jaworzno organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących.  Dzięki takim organizacją jak jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy z proboszczem Parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach księdzem Mariuszem Lizończykiem oraz wspólnocie Betlejem nasza pomoc trafia do najbardziej potrzebujących osób, które nie stać na zorganizowanie godnych świąt dla swoich rodzin.

Jak zwykle przed świętami Bożego Narodzenia miejskie struktury Solidarności miasta Jaworzno organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących.  Dzięki takim organizacją jak jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy z proboszczem Parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach księdzem Mariuszem Lizończykiem oraz wspólnocie Betlejem nasza pomoc trafia do najbardziej potrzebujących osób, które nie stać na zorganizowanie godnych świąt dla swoich rodzin.


Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiatą pod kierownictwem Prezesa Klubu Pana Czesława Brandysa. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo.

Kolejnym przystankiem na mapie Jaworzna gdzie Solidarność przeprowadziła akcję dla potrzebujących była Parafia św. Brata Alberta na Pieczyskach. Ksiądz Mariusz Lizończyk pomógł Solidarności w dotarciu do potrzebujących rodzin, które potrzebują wsparcia. W parafii tej jest trudna sytuacja. Wiele rodzin obarczona jest bezrobociem. W okręgu zlikwidowano wiele miejsc pracy, ostatnio zlikwidowano Hutę Szkła w Szczakowej, co jeszcze bardziej utrudniło życie parafianom ks. Lizończyka.

W tym roku po raz pierwszy akcja NSZZ Solidarność zagościła we Wspólnocie Betlejem. Jest to chrześcijańska wspólnota, której powołaniem i misją jest służba ubogim. Wspólnota Betlejem to środowisko skupione wokół Domu „Betlejem”, w którym przebywają osoby „po przejściach” – bezdomni, uzależnieni, samotni i chorzy. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych. Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii PW. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam również dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek mogliśmy dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

Paczki z produktami żywnościowymi oraz ze słodyczami dla dzieci wręczali wspólnie Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata, Przewodniczący Solidarności z MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik oraz Przewodniczący NSZZ Solidarność jaworznickiej Straży Pożarnej. Pomagały im Przewodnicząca Solidarności jaworznickiego Urzędu Skarbowego Monika Starostka wraz z Kierownikiem Biura Terenowego NSZZ Solidarność w Jaworznie Malwiną Sieworek.

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.

Świąteczna paczka dla potrzebujących zdjęcia >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.