Ilość wyświetleń: 335

Wybory do Rady Społecznej

W piątek 9 listopada w Jaworznie odbyły się wybory przedstawicieli NSZZ Solidarność do nowej Rady Społecznej. Do Jaworzna zjechali związkowcy Solidarności ze wszystkich spółek skonsolidowanych w Tauron Polska Energia S.A.

 

W piątek 9 listopada w Jaworznie odbyły się wybory przedstawicieli NSZZ Solidarność do nowej Rady Społecznej. Do Jaworzna zjechali związkowcy Solidarności ze wszystkich spółek skonsolidowanych w Tauron Polska Energia S.A.

Rada Społeczna to ciało skupiające organizacje związkowe z central związkowych tj. NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych i ma za zadanie reprezentowanie interesów pracowników w Tauron PE.

NSZZ Solidarność będzie reprezentowało 9 przedstawicieli z Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło oraz Południowego Koncernu Węglowego.

W imieniu Solidarności z Południowego Koncernu węglowego będą występować przewodniczący ZG Sobieski Waldemar Sopata oraz przewodniczący ZG Janina Stanisław Kurnik.

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

W piątek 9 listopada w Jaworznie odbyły się wybory przedstawicieli NSZZ Solidarność do nowej Rady Społecznej. Do Jaworzna zjechali związkowcy Solidarności ze wszystkich spółek skonsolidowanych w Tauron Polska Energia S.A.