Ilość wyświetleń: 371

Wniosek o referendum

W całym kraju zbierane są podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Akcję prowadzi NSZZ „Solidarność”.

Podpisy zbierane są w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz we wszystkich strukturach regionalnych związku. Wszędzie tam trafiły już druki poparcia wniosku o referendum. Na wniosku umieszczone jest pytanie referendalne: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

 
W siedzibach naszej KZ NSZZ „Solidarność” w PKW S.A. ZG Sobieski, również prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Podpisy można składać na szybie Sobieski i Piłsudski.


Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda do współpracy przy zbieraniu podpisów zaprosił inne związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. W przesłanym do nich liście podkreślił, że tylko zaangażowanie wszystkich środowisk przeciwnych tym zmianom da szanse na zebranie w krótkim czasie wymaganej liczny podpisów. – Potrzebna jest apolityczna koalicja związków zawodowych i organizacji pozarządowych przeciwnych zmianom w systemie emerytalnym – napisał Piotr Duda.


Decyzję o rozpoczęciu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych jednogłośnie podjęła 15 grudnia Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” . W specjalnym stanowisku związkowcy sprzeciwili się rządowym propozycjom. – Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych. (…) Naszą intencją jest oddanie tej kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Polakom skorzystać z tej formy – podkreślono w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Więcej informacji kliknij tutaj >>>