Ilość wyświetleń: 323

Ustawa emerytalna do Trybunału Konstytucyjnego

– Ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 67. lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. Wszystko w trybie nadzwyczajnym i wbrew opinii 85 proc. polskiego społeczeństwa, na które tak lubią powoływać się politycy, ale tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny szybko się zajmie naszą skargą – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

– Ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 67. lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. Wszystko w trybie nadzwyczajnym i wbrew opinii 85 proc. polskiego społeczeństwa, na które tak lubią powoływać się politycy, ale tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny szybko się zajmie naszą skargą – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej 28 i 29 sierpnia KK przyjęła uchwałę o skierowaniu ustawy wydłużającej wiek emerytalny do 67 roku życia do Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zawiera trzy zasadnicze zarzuty wobec znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zdaniem autorów skargi niezgodne z Konstytucją są zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci. Związek skarży się również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

NSZZ Solidarność wykazuje również brak konsekwencji ustawodawcy i niezgodność z Konstytucją zróżnicowania dla kobiet i mężczyzn warunków nabycia prawa do emerytur częściowych. – Wprowadzając równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ustawodawca uznał, że powody, które uzasadniały różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały być aktualne, a tym samym, że sytuacja pracownicza kobiet i mężczyzn jest taka sama. W tej sytuacji nie ma logicznego uzasadnienia wprowadzenie różnych warunków nabycia prawa do emerytur częściowych w zależności od płci – tłumaczy Zieleniecki.

Tekst skargi do Trybunału Konstytucyjnego tutaj >>>

Na podstawie komunikatu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.