Ilość wyświetleń: 205

Kolejny krok w obronie emerytur !!!

Prezydium Komisji Krajowej zaprasza wszystkich do udziału w pikiecie w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego pod Pałacem Prezydenckim w dniu 24 maja o godz. 15 00 .

Prezydium Komisji Krajowej zaprasza wszystkich do udziału w pikiecie w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego pod Pałacem Prezydenckim w dniu 24 maja o godz. 15 00 .

 W tej chwili od podpisu Prezydenta RP zależy czy ustawa wydłużająca ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę wejdzie w życie. Związek organizując pikietę chce zwrócić się do Bronisława Komorowskiego z apelem, aby nie podpisywał ustawy zmuszającej Polaków do pracy aż do śmierci.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywała rząd do wycofania się z forsowanych zmian. Związkowcy apelowali również do posłów o zawieszenie prac nad przedłożonym przez rząd projektem w tej sprawie. Niestety, apele nie przyniosły skutków. Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa wydłuża wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z jej zapisami od 2013 roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku.

Dział Informacji KK