Ilość wyświetleń: 277

Apel Komisji Krajowej do Posłów

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność w stanowisku przyjętym podczas czwartkowych obrad w „miasteczku emerytalnym” przed Sejmem wezwała rząd do wycofania się z forsowanych zmian wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę. Związkowcy zaapelowali również do posłów o zawieszenie prac nad rządowym projektem w tej sprawie.

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność w stanowisku przyjętym podczas czwartkowych obrad w „miasteczku emerytalnym” przed Sejmem wezwała rząd do wycofania się z forsowanych zmian wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę. Związkowcy zaapelowali również do posłów o zawieszenie prac nad rządowym projektem w tej sprawie.


To, co za wszelką cenę forsuje rząd, nie jest prawdziwą reformą. Domagamy się rzeczywistych działań w polityce rodzinnej, ochronie zdrowia i rynku pracy. Trzeba przygotować miejsca pracy i pracowników do dłuższej aktywności zawodowej. Ludzie będą pracować dłużej, jeśli stworzy im się do tego warunki – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Zdaniem związkowców najważniejszym elementem reformy emerytalnej powinna być Narodowa Strategia Demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat byłaby w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne. Solidarność postuluje również uzależnienie wysokości płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek od rzeczywistych dochodów oraz likwidację patologii w pracy tymczasowej. W obu tych sprawach związek przygotował projekty ustaw, które trafiły w tym tygodniu do premiera Donalda Tuska.

Solidarność uważa, że wydłużenie aktywności zawodowej wymaga również poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia oraz dostosowania warunków i stanowisk pracy do potrzeb osób w wieku okołoemerytalnym. Związkowcy domagają się także ograniczenia wpływu ministra finansów na fundusz pracy i objęcie go nadzorem partnerów społecznych. – Zamrażanie depozytów funduszu pracy dla poprawy wyniku budżetowego w okresie ponad 13-procentowego bezrobocia jest nie tylko nieracjonalne, ale i szkodliwe – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej.

źródło: komunikat Działu Informacji Komisji Krajowej