Ilość wyświetleń: 319

32 rocznica podpisania Porozumień Jastrzębskich

W 32 rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich odbyła się polowa msza św. na placu przy jastrzębskiej kopalni Zofiówka.  Mszę św. koncelebrował metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. – Współczesna Polska potrzebuje ludzi solidarnych, bo potrzebuje gruntownej odnowy moralnej. – Mówił do zgromadzonych metropolita górnośląski.

W 32 rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich odbyła się polowa msza św. na placu przy jastrzębskiej kopalni Zofiówka.  Mszę św. koncelebrował metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. – Współczesna Polska potrzebuje ludzi solidarnych, bo potrzebuje gruntownej odnowy moralnej. – Mówił do zgromadzonych metropolita górnośląski.Bóg zapłać za wasze zaangażowanie, wierność, wytrwałość i za fundamentalną uczciwość, która dziś jest w Polsce w najwyższej cenie. W przeszłości wołaliśmy: „Nie ma wolności bez solidarności”, a potem: „Nie ma solidarności bez miłości”. Teraz trzeba wołać: „Nie ma solidarności, bez uczciwości!” – Dziękował abp Wiktor Skworc członkom Solidarności za pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 32 lat.

 


Po uroczystej mszy św. przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, struktury Solidarności Śląsko – Dąbrowskiej reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci Komisji Zakładowych z śląskich zakładów pracy złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Jaworznicką Solidarność reprezentowali członkowie KZ ZG Sobieski, jaworznickiej Straży Pożarnej, MPWiK Jaworzno oraz PKM Jaworzno.

Po złożeniu wiązanek głos zabrał Przewodniczący Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. –  Myślę, że wielu z tych, którzy uczestniczyli w tamtych wydarzeniach, dzisiaj czuje, że w tej kwestii nie do końca odnieśliśmy zwycięstwo – mówił Przewodniczący Kolorz odnosząc się tymi słowami do niezrealizowanych postulatów sierpniowych z 1980 roku. –  Sierpniowa, pokojowa rewolucja nie może służyć tylko politycznym elitom. Nie może być tak, że politycy zapomnieli o tych, którzy wygrali dla nas demokrację – po wiedział Dominik Kolorz. – Kontynuował Dominik Kolorz.

Po Przewodniczącym Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności zabrał głos Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. – Po 32 latach słyszymy od prominentnych działaczy związkowych z lat 80., że postulaty z 1980 roku są reliktem przeszłości, że mają tylko wartość historyczną. My związkowcy z NSZZ Solidarność się z tym nie zgadzamy – mówił przewodniczący – Dzisiaj słyszymy, że to święto trzeba odebrać Solidarności, że to ma być święto państwowe. Nie. To ma być święto społeczeństwa, a nie władzy.

Zdjęcia z uroczystości w Jastrzębiu 03.09.2012 r >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.