Ilość wyświetleń: 408

Zebranie KZ

W piątek 4 marca odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski.  Członkowie KZ zostali poinformowani o rozpoczętych rozmowach płacowych, które w tym roku będą bardzo trudne. Będziemy musieli zewrzeć szeregi nawet z groźbą strajku.


Kolejnym ważnym punktem zebrania był stan bezpieczeństwa w firmie. Przewodniczący omówił pisma skierowane w tej sprawie do pracodawcy. Tak źle w PKW jeszcze nie było, braki w obłożeniach, brak narzędzi to główne zarzuty wobec pracodawcy. BHP zamiast zajmować się poprawą bezpieczeństwa w firmie sprawdza chorobowe i wysyła pracowników na dodatkowe badania. Niestety zabiegi te nie powodują zmniejszenia wypadków wręcz liczba ta wzrasta. Po śmiertelnym wypadku na Janinie ktoś doszedł do wniosku, że są braki w obłożeniach w oddziałach górniczych i zaczęto chaotycznie przenosić ludzi z oddziałów elektro – maszynowych na oddziały górnicze. Dziwne jest to, że kilka tygodni temu , ktoś uznał, iż w tych oddziałach jest za mało pracowników i ludzie zostali przyjęci  dziś odbiera się ich z tych oddziałów a odziały te same borykają się z brakami w obłożeniu.


KZ została poinformowana, że jeśli będzie tak w dalszym ciągu i nie będą nasze sugestie brane pod uwagę musimy być przygotowani na radykalne działania.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.