Ilość wyświetleń: 395

Odznaczeni Sercem Solidarności

Dziękujemy Wam za to serce, że pomimo pracy zawodowej, mimo obowiązków rodzinnych macie jeszcze czas dla solidarności. – Dziękował Przewodniczący Piotr Duda tym, którzy angażują się w działalność związku.

W sobotę 5 lutego odbyła się uroczystość wręczenia medali Serce Solidarności. Odznaczenie to zostało przyznane dla członków NSZZ Solidarność za wieloletnią działalność na rzecz godnego życia w wolnej demokratycznej niepodległej ojczyźnie. Odznaczenia wręczał Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda wraz z zastępcą Bogdanem Biś.

Dziękujemy Wam za to serce, że pomimo pracy zawodowej, mimo obowiązków rodzinnych macie jeszcze czas dla solidarności. – Dziękował Przewodniczący Piotr Duda tym, którzy angażowali się w działalność związku.


Medal otrzymali członkowie NSZZ Solidarność ZG Sobieski za zaangażowanie się w działalność związku, Ci, którzy uczestniczyli w wielu manifestacjach organizowanych przez związek oraz Ci którzy służyli swą pomocą w wielu ważnych sprawach.


Tym wszystkim, którzy angażowali się w życie związkowe, kolegom ze służb porządkowych mamy takie skromne odznaczenie.
–  Mówił Przewodniczący NSZZ Solidarność ZG Sobieski Waldemar Sopata. – Piotr już dziękował na karczmie regionalnej, ale nigdy dość tym podziękowanio
m. – Kontynuował Przewodniczący.


Grupa związkowców z ZG Sobieski jest jedną z najczęściej proszonych grup o pomoc w ochronie różnego rodzaju manifestacji. Wielokrotnie służby porządkowe z ZG Sobieski uczestniczyły w demonstracjach w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i wielu innych gdzie są potrzebni. Koledzy ze Stoczni Szczecińskiej prosili również o pomoc w manifestacji przed Komisją Europejską w Brukseli. Służby porządkowe NSZZ Solidarność z ZG Sobieski szanowane są za profesjonalizm oraz skuteczność w tym, co robią. Koledzy poświęcają swój urlop, aby móc wspomóc związek. Niejednokrotnie poświęcają czas tak jak wspominał Przewodniczący Piotr Duda mimo obowiązków rodzinnych i zawodowych angażują się w życie związku. Ponieważ NSZZ Solidarność to właśnie Oni, Ci wszyscy, którzy bez względu na pogodę są gotowi pomóc swemu związkowi za to wszystko serdecznie Im dziękujemy.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia wręczenie Medali Serce Solidarności 05.02.2011 r. >>>