Ilość wyświetleń: 406

Wystąpienie o talony na święta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystąpiła do Zarządu spółki o wydanie wszystkim pracownikom firmy bonów okolicznościowych bądź ekwiwalentu pieniężnego z okazji św. Bożego Narodzenia.

 

 

Mamy nadzieję, że tak jak to było w zwyczaju przez poprzednie lata Pracodawca przychyli się do naszego pisma i podejmie negocjacje, które usatysfakcjonują obie strony a na porozumieniu zyskają w szczególności pracownicy, którzy przez cały rok wkładają wiele wysiłku w funkcjonowanie PKW S.A.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Pismo od Zarządu o talony na święta tutaj >>>