Ilość wyświetleń: 331

Wybory SIP

W związku z zakończeniem kadencji Społecznych Inspektorów Pracy informujemy załogę Zakładu Górniczego Sobieski, że w dniu 25.08.2011r. na posiedzeniu Zakładowej Komisji Wyborczej zostały powołane 29 okręgi wyborcze, przyjęty został Regulamin Wyborów OSIP i ZSIP a także ustalony został kalendarz wyborów na kadencję 2011 – 2015.

 

 

31.08.2011r. – karty zgłoszeń oraz Regulaminy Wyborów można odbierać w biurach organizacji związkowych oraz u kierowników oddziałów danych okręgów wyborczych.
31.08.2011r. – 06.09.2011r. – przyjmowanie zgłoszeń na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w biurach organizacji związkowych , które mają przedstawicieli w Zakładowej Komisji Wyborczej i w biurach oddziałowych.
09.09.2011r. do godziny 1400  przekazywanie zgłoszeń kandydatów do Zakładowej Komisji wyborczej.
12.09.2011r – przeprowadzenie wyborów Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy na Ruchu III.
13.09.2011r. – przeprowadzenie wyborów Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy na Ruchu I.
14.09.2011r. – zakończenie wyborów na oddziałach.
30.09.2011r. – Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .

Regulamin wyborów, okręgi wyborcze oraz karta zgłoszeniowa do pobrania >>>