Ilość wyświetleń: 267

Nowy Szef Regionu

Dominik Kolorz dotychczasowy przewodniczący NSZZ Solidarność Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego został wybrany przewodniczącym Solidarności Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.

 

W czwartek 24 marca w Katowicach odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, na którym ze stanowiska dotychczasowego przewodniczącego największego regionu zrezygnował Piotr Duda obecnie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarn

ość. Dominik Kolorz był jedynym kandydatem, w tajnym głosowaniu uzyskał 157 głosów z pośród 169 oddanych głosów ważnych.

Przed dokonaniem wyboru kandydat na przewodniczącego Regionu Śląsko – Dąbrowskiego zaprezentował swój program. Do najważniejszych swoich celów między innymi zaliczył podejmowanie przez centrale związkowe wspólnych działań w obronie pracowników pod sztandarami Solidarności, dążenie do wprowadzenia z powrotem trzeciej skali podatkowej, rozszerzenie grup eksperckich przy Zarządzie Regionu, przegląd funkcjonowania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz rozszerzenie liczby osób uprawnionych do emerytur pomostowych. Podkreślił również, że Solidarność

naszego regionu jest najsilniejszym związkiem w Polsce i dlatego powinniśmy się angażować w inicjowanie pewnych działań. Jedną z nich powinno być niedopuszczenie do podpisania pakietu klimatycznego. – Musimy zrobić wszystko, żeby rząd nie wprowadził tego pakietu. Społeczeństwo nie wie o tym, że za energię będziemy płacić o wiele drożej, a pierwsze uderzenie pójdzie w zakłady energochłonne. Pakiet poskutkuje olbrzymim bezrobociem – mówił Dominik Kolorz. Zapowiedział również wznowienie udziału związku w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Inną ważną sprawą do załatwienia nowego przewodniczącego to zebranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. W swym wystąpieniu nawiązał również do przemysłowego charakteru Śląska i że taki Śląsk powinien pozostać. – Solidarność powinna dbać o to, żeby struktura regionu się nie zmieniła – powiedział. Zdaniem Kolorza w dalszym ciągu bardzo ważna dla regionu powinna być promocja związku, zwłaszcza wśród młodych ludzi.  

Dominik Kolorz podziękował swemu poprzednikowi za wiele lat współpracy i zapewnił Piotra Dudę o pomocy i wsparciu w działaniach przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Również Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność z ZG Sobieski wniosła w te wybory swój akcent. Z naszej organizacji związkowej na Walnym Regionu Śląsko – Dąbrowskiego reprezentuje nas trzech delegatów: przewodniczący Waldemar Sopata, Bogdan Biś obecnie zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Dariusz Piechowicz członek Prezydium naszej Komisji Zakładowej.

Życzymy Dominikowi siły do prowadzenia naszym regionem a z naszej strony zapewniamy Go o naszym wsparciu w Jego działaniach i gratulujemy wyboru.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z IX WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego >>>