Ilość wyświetleń: 312

Będzie protokół rozbieżności

W czwartek 26 maja odbyły się kolejne rokowania w trybie sporu zbiorowego pomiędzy NSZZ Solidarność w PKW S.A. a Zarządem firmy. Po dwóch tygodniach przerwy, o którą poprosił Zarząd uzasadniając to, że w ciągu tych dni zostaną uruchomione ściany, które obecnie nie fedrują po trudnych warunkach górniczo geologicznych i jest to czas niezbędny na poprawę w firmie. Solidarność przystała na tę propozycję, aby nie została posądzona o brak dobrej woli. Pomimo, że dwukrotnie Solidarność z PKW S.A. ustępowała w swoich żądaniach a Zarząd nie przyjął propozycji strony nie doszły do porozumienia.

 

 

Niestety czwartkowe spotkanie nie przyniosło zbliżenia stanowisk.  NSZZ Solidarność złożyła stanowisko do protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem będzie spisanie protokołu rozbieżności oraz wskazanie mediatora, który ma za zadanie doprowadzenie do porozumienia między stronami. Jeżeli podczas rozmów z mediatorem strony nie dojdą do porozumienia otwiera to drogę do referendum strajkowego oraz wyznaczenie terminu strajku ostrzegawczego.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .