Ilość wyświetleń: 366

Wybory ZOK

Ostatnim etapem wyborów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. był wybór Zakładowej Komisji Koordynacyjnej oraz Zakładowej Rewizyjnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Delegaci z dwóch zakładów górniczych z ZG Sobieski i ZG Janina spotkali się 12 marca na Sprawozdawczo Wyborczym Zakładowym Zebraniu Koordynacyjnym Delegatów NSZZ Solidarność w PKW S.A. aby dokonać tego wyboru.Obrady otworzył Przewodniczący ustępującej ZKK NSZZ Solidarność w PKW S.A. Waldemar Sopata witając wszystkich przybyłych, następnie zaproponował on na prowadzącego Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów kolegę Bogdana Bisia, Delegaci poparli tę kandydaturę jegnogłośnie. Przewodniczący Waldemar Sopata przedstawił sprawozdanie z działalności ZKK za zeszłą kadencję. Zwłaszcza wynegocjowanie i podpisanie ZUZP, Regulaminu Pracy dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. coroczne trudne negocjacje płacowe. Następie swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna.


Po sprawozdaniach Delegaci przeszli do dokonania wyboru Przewodniczącego ZKK NSZZ Solidarność w PKW S.A. na kolejną kadencję został wybrany Waldemar Sopata, zastępcą Stanisław Kurnik obecny Przewodniczący NSZZ Solidarność w ZG Janina. Pozostali członkowie ZKK to Miś Piotr, Krzysztof Kisiel, Dariusz Piechowicz, Adam Madeja i Zygmunt Sroka. Po wyborze członków ZKK przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Andrzej Koczur, jako Przewodniczący, Mieczysław Słabosz, Robert Saternus, Mirosław Pietroń oraz Bogdan Wróbel.


Po wyborach Przewodniczący Waldemar Sopata podziękował Delegatom za dokonany wybór i pogratulował wszystkim wybranym. Podziękował również komisji skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie całych wyborów.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia wybory ZOK NSZZ Solidarność w PKW S.A. 12.03.2010 r.>>>