Ilość wyświetleń: 380

Sprawozdawczo – Wyborcze ZZD

Dziesiątego lutego w Zakładzie Górniczym Sobieski odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów. Nowo wybrani Delegaci wybrali nowe władze NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Sobieski na kadencję 2010 – 2014.Na kolejną kadencję Przewodniczącym został wybrany Waldemar Sopata, Delegaci wybierali również członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego oraz WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Z pośród 29 kandydatów do Komisji Zakładowej wybrano już w pierwszej turze 20 osobowy skład Komisji Zakładowej a z pośród 11 kandydatów także w pierwszej turze została wybrana 7 osobowa Zakładowa Komisja Rewizyjna.


Na WZD Regionu Śląsko – Dąbrowskiego naszą Organizację Związkową reprezentować będzie trzech delegatów: Waldemar Sopata, Biś Bogdan oraz Darek Piechowicz. Na WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność reprezentować nas będą: Waldemar Sopata, Miś Piotr oraz Krzysztof Kisiel. Podczas zebrania zostało wybranych 22 delegatów na ZZD Organizacji Koordynacyjnej w PKW S.A.


Nie mogło zabraknąć zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego  NSZZ Solidarność Dominik Kolorz. W swym krótkim wystąpieniu przedstawił trudną sytuację w przemyśle węglowym, mówił o niepokojącym imporcie węgla z zagranicy, o złej kondycji spółek węglowych i złym zarządzaniu nimi. Mówił również, że rok 2010 będzie znacznie trudniejszy niż 2009 dla branży węglowej. Niestety na nasze spotkanie nie mógł przybyć Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Piotr Duda jak również Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek, którzy byli na obradach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie. Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ Solidarność reprezentował Zastępca Przewodniczącego Regionu Bogdan Biś. Poruszył on sprawy związku jak również ogólną złą sytuację w naszym kraju. Gościliśmy także Prezesa Południowego Koncernu Węglowego S.A. Pana Andrzeja Szymkiewicz ,Wiceprezesa PKW S.A. Jana Matuszewskiego oraz Dyrektora ds. Technicznych ZG Sobieski Andrzeja Okonia, którzy przedstawili bieżącą sytuację w PKW S.A. i plany na rok 2010.


Dziękujemy wszystkim Delegatom za tak liczną frekwencję, komisji skrutacyjnej za sprawne i fachowe przeprowadzenie głosowań. Dziękujemy również przedstawicielowi Regionalnej Komisji Wyborczej Krzyśkowi Husowi za pomoc w całym przedsięwzięciu.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Sprawozdawczo – Wyborcze ZZD Jaworzno 10.02.2010 r. zdjęcia >>>