Ilość wyświetleń: 375

Pismo ws zmian w regulaminie pracy


Zakładowa Organizacja Koordynacyjna  NSZZ Solidarność w PKW S.A. oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce w PKW S.A. wystosowały do pracodawcy pismo w którym podtrzymują swój sprzeciw wobec próby wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy PKW S.A.


Naszym zdaniem wprowadzenie zmian w rejestracji czasu pracy w takiej formie może prowadzić do nadużyć oraz manipulacji w rejestracji czasu pracy oraz ewidencji nadgodzin. W przyszłości pracownicy naszej firmy mogą mieć również problemy z udowodnieniem pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią co może mieć nieodwracalny skutek w uzyskaniu uprawnień emerytalnych.


Jedynie NSZZ Solidarność oraz ZZG w Polsce nie zgodziły się na wprowadzenie takich zmian pozostałe Organizacje Związkowe podpisały zaproponowane przez pracodawcę zmiany w Regulaminie Pracy PKW S.A.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pismo do Prezesa Zarządu>>>