Ilość wyświetleń: 353

Pismo do Posła Saługi


Siódmego października Zakładowa Organizacja Koordynacyjna w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystosowała pismo do Posła Wojciecha Saługi. Pismo to jest kontynuacją wcześniejszego dokumentu do Zarządu Tauron Polska Energia S.A.  w sprawie prywatyzacji Taurona.


W piśmie tym zwracamy się do Pana Posła aby przedstawił nasz problem na posiedzeniu Komisji Gospodarki której jest członkiem. Jednocześnie informujemy Posła Saługę o wcześniejszych naszych posunięciach tj. dokumencie do Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz o stanowisku nr. 4 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. W piśmie tym prosimy Posła Wojciecha Saługę o pilne spotkanie w tej sprawie gdyż jest ona bardzo ważna dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. jednocześnie zapewniając pełną współpracę w wyżej wymienionej sprawie.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pismo do Posła Saługi kliknij tutaj >>>