Ilość wyświetleń: 373

Przeszeregowania indywidualne

W dniu 24.11.2009 Organizacje Związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. podpisały porozumienie z Zarządem PKW S.A. odnośnie uruchomienia indywidualnych przeszeregowań od dnia 01.12.2009r. Jednocześnie przypominamy, iż przeszeregowania indywidualne będą przyznawane zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z Ramowymi Kryteriami.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Tekst porozumienia oraz regulamin kliknij tutaj >>>

Ilość wyświetleń: 376

Fiasko rozmów w Tauron PE

Fiaskiem zakończyło się spotkanie zarządów Tauron Polska Energia S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A. oraz Południowego Koncernu Węglowego S.A. z Organizacjami Związkowymi działającymi w Południowego Koncernu Węglowego S.A. w dniu 18.11.2009r a dotyczącymi akcji Tauron lub rekompensaty za nie dla pracowników naszej firmy. W związku z tym Organizacjami Związkowymi działającymi w PKW S.A. podjęły decyzję o zorganizowaniu manifestacji pod siedzibą zarządu Tauron w dniu 4 grudnia.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Ilość wyświetleń: 359

28 rocznica pacyfikacji KWK Wujek

W 28 rocznicę pacyfikacji KWK Wujek, przed pomnikiem ofiar tragedii 16 grudnia 2009r odbyły się uroczystości upamiętniające tę tragedię. Jak co roku nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych z naszej komisji zakładowej. Uroczystość połączona była z nadaniem przez władze miasta Katowice placowi przed kopalnią Wujek imienia NSZZ Solidarność. Tablicę z nową nazwą odsłonili Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusz Śniadek oraz Przewodniczący Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Piotr Duda. W obchodach uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych, przedstawiciele rządu RP, miasta Katowice, duchowieństwo oraz wiele osób które nie zapomniały o tej czarnej plamie w naszej historii. Do dziś mocodawcy tych morderstw nie zostali osądzeni, a rodziny i koledzy zamordowanych górników wciąż czekają na sprawiedliwy osąd.Do zobaczenia za rok.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z uroczystości pacyfikacji KWK Wujek >>>

Ilość wyświetleń: 389

Zaproszenie do rozmów z Tauron PE

Dzięki zabiegom NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wysyłanym pismom do Zarządu Taurona, wysyłanym emailom do Posłów do Ministerstw Gospodarki i Skarbu Państwa, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia wystosował zaproszenie dla Organizacji Związkowych działających w PKW S.A. na dzień 18.11.2009r. Jak czytamy w piśmie celem spotkania będą sprawy interesujące obie strony.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Przeczytaj zaproszenie od Prezesa Lubery >>>

Ilość wyświetleń: 365

Pismo do Prezesa Tauron PE

Po odpowiedzi od Prezesa Tauron Polska Energia S.A. Pana Dariusza Lubery, Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystosowała pismo do Pana Prezesa aby wyznaczył termin  spotkania z Organizacjami Związkowymi działającymi w PKW S.A. ponieważ do tej pory nie mamy konkretnych odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Przeczytaj pismo do Prezesa Lubery >>>

Ilość wyświetleń: 380

Apel do załogi PKW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystosowała apel do pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w sprawie prywatyzacji Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Przeczytaj apel kliknij tutaj >>>