Ilość wyświetleń: 348

Obchody Porozumień Jastrzębskich 03.09.2009 r.

To było wielkie święto nie tylko dla Jastrzębia, lecz również dla Jaworzna. W 29 rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich, 3 września bieżącego roku przy pomniku Porozumień Jastrzębskich Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył wysokie odznaczenia państwowe działaczom NSZZ Solidarność z lat osiemdziesiątych. Wśród odznaczonych był pierwszy Przewodniczący NSZZ Solidarność w KWK Jaworzno pochodzący z Jaworzna Stanisław Czarnota, który z rąk Prezydenta RP odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.Stanisław Czarnota jak już wspomniałem był pierwszym Przewodniczącym NSZZ Solidarność w KWK Jaworzno, 13 grudnia 1981 został internowany i trafił do kilku ośrodków odosobnienia, w których spędził ponad rok czasu. Po wyjściu na wolność był nadal prześladowany przez ówczesne władze i w końcu w 1984 został zmuszony do emigracji. Z żoną i trójką małych dzieci wylądował w Stanach Zjednoczonych gdzie mieszka do dzisiejszego dnia. Działa tam czynnie w organizacjach polonijnych. Nie oznacza to, że nie ma kontaktu z dzisiejszą Solidarnością. Bardzo często kontaktuje się z obecnym Przewodniczącym NSZZ Solidarność w PKW S.A. Zakład Górniczy Sobieski Waldemarem Sopata. To właśnie z inicjatywy Stanisława Czarnoty i Przewodniczącego Waldemara Sopaty w ubiegłym roku odbył się konkurs Wiedzy o Solidarności dla absolwentów jaworznickich gimnazjów, gdzie pierwszą nagrodą był miesięczny pobyt ufundowany przez Stanisława Czarnotę w Stanach Zjednoczonych. Konkurs był organizowany przez Solidarność miasta Jaworzno. Laureatem tego konkursu był Jakub Soska, który wraz z mamą spędził sierpień w USA.


Odznaczenie, które otrzymał Stanisław Czarnota, jest uhonorowaniem nie tylko niego samego, lecz również wszystkich działaczy ówczesnej i dzisiejszej Solidarności. Sam Przewodniczący Waldemar Sopata mówił po uroczystości, że wzruszył się tak jakby to on otrzymywał to odznaczenie.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Obchody Porozumień Jastrzębskich 03.09.2009 r. zdjęcia >>>