Ilość wyświetleń: 343

Demonstracja w Gdańsku

W piątek 6 marca w Gdańsku przed zarządem ENERGA  S.A. odbyła się manifestacja związkowców zrzeszonych w spółkach ENERGA S.A, ENERGA – OPERATOR S.A, oraz w spółkach zależnych od tych firm.


W demonstracji uczestniczyła grupa związkowców z NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A Zakład Górniczy Sobieski. O wsparcie do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego zwrócili się koledzy z Gdańska i tym sposobem na demonstrację wyruszyła sprawdzona grupa z Jaworzna.Manifestacja była wyrażeniem sprzeciwu wobec władz Grupy Kapitałowej ENERGA w związku z brakiem dialogu społecznego, nieprzestrzeganiem zawartych porozumień, łamaniem prawa pracy i praw związkowych, prowadzeniem restrukturyzacji bez uzgodnień ze związkami zawodowymi, przerzucanie kosztów związanych z nieudolnym zarządzaniem na społeczeństwo.


W demonstracji uczestniczyło około trzy tysiące związkowców zrzeszonych w grupach energetycznych, oraz górnicy z Zakładu Górniczego Sobieski.
Pod budynkiem zarządu ENERGA  S.A odbyła się około godzinna pikieta spółki, w huku petard, wyciu syren i dźwięku gwizdków i trąbek, związkowcy okazywali swój sprzeciw wobec panującym nieporządkom w firmie. Następnie został uformowany pochód który ulicami Gdańska przeszedł pod urząd wojewódzki, tu została przekazana petycja wojewodzie pomorskiemu Romanowi Zaborowskiemu. Po drodze manifestanci zatrzymali się pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 70, gdzie złożyli wiązankę kwiatów.
Przed siedzibą wojewody głos zabrał między innymi Kazimierz Grajcarek Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki opisując sytuację panującą w energetyce w naszym kraju. W tym miejscu głos zabrał zastępca Przewodniczącego Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Bogdan Biś który wręczył organizatorom protestu figurkę św. Barbary.


Przed demonstracją górnicy z Jaworzna złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 70, po krótkiej modlitwie oddali hołd wszystkim tym którzy oddali życie za wolną ojczyznę.


Wszyscy demonstranci powrócili szczęśliwie do Jaworzna.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z manifestacji w Gdańsku >>>