Ilość wyświetleń: 330

Spór zbiorowy

Dziewiątego kwietnia Zakładowa Komisja Koordynacyjna w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystąpiła do Zarządu PKW S.A. ze stanowiskiem o wzrost płac zasadniczych dla pracowników naszej firmy o 8% . Pozostałe Organizacje Związkowe działające w Zakładzie Górniczym Sobieski podpisały porozumienie o wzroście płac o 5%, jedynie NSZZ Solidarność sprzeciwiła się tak skromnym podwyżkom.


Stanowisko nasze wynika z gwarancji płacowych zawartych w Umowie Społecznej Południowego Koncernu Węglowego. § 12 tej umowy wyraźnie mówi, iż przyrost przeciętnego wynagrodzenia Pracowników w PKW S.A. będzie się kształtował na poziomie co najmniej wskaźnika ogłoszonego w trybie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. Przypominamy, że komisja trójstronna na rok 2009 wynegocjowała ten wzrost w wysokości 8% i zgodnie z zapisami Umowy Społecznej nikt nam łaski nie robi.


Jeśli koledzy z pozostałych Organizacji Związkowych uważają, że 5% to więcej od 8% to gratuluję poczucia humoru, Solidarności to nie zadowala ponieważ mamy świadomość, iż PKW S.A. stać na takie podwyżki, w przeciwnym razie nie występowalibyśmy z naszymi żądaniami. Zarząd naszej firmy w propozycjach które przyjęły pozostałe Związki Zawodowe działające w Zakładzie Górniczym Sobieski zaproponował mniej niż wynika to w porozumieniu płacowym zawartym w Kompani Węglowej S.A.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.