Ilość wyświetleń: 300

Zapowiada się gorąca jesień

Ostatnie tygodnie pokazały, że od początku prac na emeryturami pomostowymi najważniejszym kryterium przyjętym przez rząd przy konstruowaniu projektu ustawy było kryterium budżetowe. Argumenty związków zawodowych dotyczące czynników medycznych czy bezpieczeństwa publicznego w ogóle nie były brane pod uwagę. W Sejmie znajdują się też inne ustawy, które nie są akceptowane przez związki zawodowe. Wbrew opiniom różnych środowisk forsowane są tzw. ustawy zdrowotne, rząd przyjmuje ustawę o finansach publicznych, której wprowadzenie spowoduje utratę pracy przez tysiące pracowników, ministerstwo oświaty proponuje nieakceptowane społecznie zmiany w oświacie.

Wszystko wskazuje na to, że listopad będzie gorącym miesiącem pod względem protestów. Ignorancja ze strony rządu wobec naszych postulatów sięgnęła już dna. Rząd nie prowadzi dialogu ze stroną społeczną, rząd narzuca własne pomysły nazywając dumnie  to konsultacjami.


Domagamy się uczciwego dialogu społecznego, w którym racje i argumenty strony społecznej będą dyskutowane i uwzględniane w ramach rozsądnego kompromisu” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez szefów trzech central związkowych.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.