Ilość wyświetleń: 553

Wybory ZOK NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A.

W piątek 24 marca w Libiążu odbyły się wybory Zakładowej Komisji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie S.A. (TWd). 25 delegatów wybierało dziewięcioosobowy skład Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie S.A. oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna powstała w celu reprezentowania pracowników wobec pracodawcy jakim w naszej spółce jest Zarząd TWd, ZOK reprezentują Delegaci z poszczególnych Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność z Sobieskiego, Janiny oraz Brzeszcz. Na Zakładowych Zebraniach Delegatów w poszczególnych Organizacjach między innymi zostali wybrani Delegaci na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne według przyjętego klucza wyborczego. 

Na piątkowym spotkaniu wyborczym Przewodniczącym ZOK NSZZ Solidarność TWd na nową kadencję wybranym został Stanisław Kłysz, Przewodniczący z ZG Brzeszcze jego zastępcami zostali wybrani Waldemar Sopata, Przewodniczący z ZG Sobieski oraz Stanisław Kurnik z ZG Janina. Ponadto do Zarządu Delegaci wybrali: Grzegorza Fajfera, Wojciecha Jabłońskiego, Macieja Kanie, Piotra Misia, Dariusza Piechowicza oraz Roberta Saternusa. Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krystian Ciupek jako Przewodniczący, Jakub Malec oraz Jakub Szlęzak. 

Ponadto na zebraniu Delegaci podjęli kilka uchwał między innymi uchwałę w obronie dobrego Imienia Świętego Jana Pawła II. W uchwale Delegaci stanowczo protestują i sprzeciwiają się nieprawdziwym oskarżeniom jakie zostały wyemitowane w mediach przez spadkobierców komunistycznych i SB – ckich wobec św. Jana Pawła II. Uchwałę Delegaci przyjęli przez aklamację oklaskami. Całość uchwały pod tekstem.

Wszystkim nowo wybranym członkom ZOK NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie S.A. gratulujemy i życzymy sił i wytrwałości na nową kadencję. 

Szczęść Boże!

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.