Ilość wyświetleń: 567

Solidarność TWd pisze do Sasina

Przedstawiciele NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. (TWd) z niepokojem przyglądają się bierności Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie dalszego funkcjonowania TWd. Trzeciego listopada wystosowali pismo do Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

W piśmie zarzucają szefostwu TAURON Polska Energia S.A. (TPE) brak jakiejkolwiek odpowiedzi na dotychczasowe pisma kierowane do Zarządu TPE. – … W związku z brakiem odpowiedzi na pisma kierowane do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. jak i do wiadomości Pana Premiera oraz niepokojącymi informacjami prezentowanymi w mediach dotyczącymi bezwarunkowego wydzielenia od początku 2022 roku aktywów węglowych poza macierzyste grupy energetyczne, a także nawiązując do Pisma Sygnatariuszy Umowy Społecznej z dnia 2 listopada 2021 roku domaga się niezwłocznego spotkania z Panem Premierem w temacie gwarancji dalszego funkcjonowania TAURONU Wydobycie – piszą związkowcy. 

W dokumencie NSZZ Solidarność TWd przypomina deklaracje samego Pana Premiera jak również byłego wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo Artura Sobonia, iż do momentu zakończenia negocjacji pomiędzy MAP a Komisją Europejską, aktywa węglowe nie zostaną wydzielone. – Mając na uwadze składane deklaracje niepokojące są dotychczasowe działania TAURONU Polska Energia S.A. stwarzające duże zagrożenie dla dalszego funkcjonowania – piszą zaniepokojeni przedstawiciele NSZZ Solidarność w TWd. 

Pod koniec związkowcy informują Pana Premiera, że wszelkie próby wydzielenia aktywów węglowych z Grupy TAURON przed realizacją wcześniejszych deklaracji spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem i zostaną potraktowane jako działanie wbrew interesowi społecznemu, co zmusi ich do podjęcia radykalnych kroków.

Pismo tutaj>>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.