Ilość wyświetleń: 498

Związkowcy do wicepremiera: Gdzie jest minister?

– Do końca roku kalendarzowego pozostały dwa miesiące. Bez wstępnej zgody na prenotyfikację umowy społecznej od stycznia spółki węglowe nie będą mogły otrzymywać subsydiowania z budżetu państwa, co zagrozi ich płynności finansowej. Szczególnie trudną sytuację będą miały podmioty, które zostaną wydzielone poza macierzyste koncerny energetyczne, z którymi dotąd były ściśle powiązane – ostrzegają związkowi sygnatariusze umowy społecznej regulującej transformacji polskiego górnictwa i energetyki w piśmie skierowanym do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Domagają się pilnego spotkania, a także powołania wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo.

Przedstawiciele pięciu związków zawodowych wyrazili zaniepokojenie trwającym od miesiąca wakatem na stanowisku wiceministra aktywów państwowych, który byłby upełnomocniony do prowadzenia rozmów odnośnie prenotyfikacji umowy społecznej w Komisji Europejskiej.

– Ten stan rzeczy już dziś przyczynia się do opóźnienia procesu prenotyfikacyjnego – ocenili.

Zwrócili się do wiceszefa rządu z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie celem omówienia trzech kwestii: stanu zaawansowania negocjacji na temat prenotyfikacji umowy społecznej, stanu realizacji inwestycji w skali przemysłowej wymienionych w punkcie II. umowy (mają one odegrać kluczową rolę dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej) oraz ogólnej sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym, który zmaga się z „wywierającym negatywny wpływ na wyniki spółek węglowych poważnym wzrostem cen energii i materiałów”.

Na koniec podkreślili, iż – ich zdaniem – od tego, czy wskazane problemy zostaną rozwiązane, zależeć będzie powodzenie rozpisanego na lata procesu transformacji sektora.

Pod dokumentem podpisali się: Dominik Kolorz, Bogusław Hutek, Artur Braszkiewicz (wszyscy NSZZ „Solidarność”), Sebastian Czogała, Dariusz Potyrała (obydwaj Związek Zawodowy Górników w Polsce), Rafał Jedwabny (Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”), Jerzy Demski (Związek Zawodowy Pracowników Dołowych), Dariusz Trzcionka i Krzysztof Stanisławski (obydwaj Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”).

Pismo tutaj>>>

Źródło: solidarnoscgornicza.org.pl